در این قسمت فایل های اموزشی استاد مجید قاسمی حداد قرار میگیرد تا از آن استفاده کنید

با سلام به دوستان ما در این جا تسمیم گرفتیم که فایل های ویدیو و پادکس های صوتی به صورت رایگان قرار دهیم تا شما استفاده کنید

ادرس ما رد شبکه های اجتماعی

disc_academy@