صفحه اصلی

آکادمی دیسک

دکتر مجید قاسمی

لوگوی آکادمی دیسک دکتر مجید قاسمی حداد

دوره های ویژه

دیسک مقدماتی

شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .

دیسک پیشرفته

شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .

هدف

شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .

هوش مالی

شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .شما باید برای این بخش محتوایی مناسب بنویسید .

درسهایی که باید از کودکان آموخت.

کودکان در عین سادگیشان دارای یک ویژگی درخشنده هستند. آنها ممکن است چیز زیادی از دنیا ندانند اما در خیلی از موارد این بزرگترین قدرت آنها است. در حینی که ما رشد می کنیم، نگاه ما نسبت به دنیا گسترش می یابد اما یکسری از ارزشهای اساسی و سالمی وجود د…

برخی از نکات مهم در مدیریت رفتار فرزندانتان

1. بر نکات مثبت تاکید کنید و فرزندتان را به ‌خاطر بهتر شدنش تشویق کنید. بر رفتاری که شما می خواهید توجه بیشتری کنید، نه به رفتاری که شما و او را به چالش می کشد. در مورد رفتارش اظهار نظر کنید: " آرش، آفرین تو زودتر اتاقت را مرتب کردی!" لبخند ز…

۹ راه برای مقابله با عادت به تعویق انداختن کارها

هر کسی به نوعی کارها را به تعویق می اندازد. گاهی اوقات این پشت گوش انداختن ها به عنوان سرگرمی است گاهی اوقات انجام دادن کار دقیقا قبل از ضرب العجل بسیار انگیزه دهنده است. حتی گاهی اوقات به تعویق انداختن به عنوان راهی برای سر باز زدن از یک کار …

نظر شرکت کنندگان در دوره ها

من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .

رضا رادمدیر گرئه رضا وب

من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .من بسیار از خدمات دکتر راضی هستم .

راضیه ناظرانمدیر تیم توسعه کمال