نوشته‌ها

جالب است که انسان خود را تنها موجود زنده در دنیا و کره زمین را مرکز خلقت میداند… با دیدن این ویدیو شما درمیابید که انسان جز بسیـــــار بسیـــــار کوچکی از دنیاست؛ پس اینهمه حرص، حماقت، دروغ، کینه، دشمنی و …. برای چیست؟!