دوره هوش مالی در این کارگاه با معنی و کارگرد (پسنداز پول ,سرمایه گذاری خوب و…)اشنا می شوید